Panaszkezelési eljárás

Panaszkezelési eljárás

Jelen Reklamációs Szabályzat (továbbiakban: Reklamációs Szabályzat ) szabályozza a fogyasztók által a HELCEL NÁBYTEK webáruházon keresztül, cégünktől vásárolt áruk hibája miatti reklamáció módját és feltételeit :

HELCEL nábytek sro, székhelye: Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

ID: 26836645

Steuernummer: CZ26836645

bejegyezték az ostravai tartományi bíróságon vezetett cégjegyzékbe, a C. szakasz 50060. sz.

szállítási cím: Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

kapcsolattartási e-mail: reklamace@nabytek-helcel.cz

 

 

 

 1. Eladóként felelősséggel tartozunk annak biztosításáért, hogy az Ön által megrendelt árut kiszállították, és az áru átvételkor hibátlan legyen . Ez azt jelenti, hogy az áru átvételkor különösen:

Felelősek vagyunk azért is, hogy ezek a hibák a garanciális időszak alatt ne forduljanak elő. A törvényes jótállási időn túl minőségi garanciát nem vállalunk a fogyasztók számára.

 1. A valóságban és az elektronikus megjelenítő eszközökön a színárnyalatok eltérése nem tekinthető az áru hibájának. A felhasznált anyagok eltérő szerkezete miatt a kárpitozott bútorok mérettűrése + - 3%. Ha az áru nem felel meg az elképzelésének, az Általános Szerződési Feltételek 6. cikkének megfelelően az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül jogában áll elállni a szerződéstől.
 2. Ha az áru hibája az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, az árut az átvétel időpontjában hibásnak kell tekinteni .

 

 

 

  1. A fel nem használt fogyasztási cikkekre a jótállási idő az áru átvételétől számított huszonnégy hónap , kivéve, ha a webes felületen, az árut kísérő dokumentumokon vagy a hirdetésben hosszabb jótállási idő van megadva.

Használt áruk esetén a jótállási idő az áru átvételétől számított tizenkét hónap .

  1. Az áru cseréje, javítása esetén új árura, ill. A kicserélt alkatrészekre és pótalkatrészekre nem vonatkozik az új jótállási időszak. Ebben az esetben azonban a szavatossági idő meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig Ön hiba miatt nem tudta használni az árut, pl. különösen az áru javítási idejét.

 

 

 

  1. Az Ön hibás teljesítéssel kapcsolatos jogaira a Polgári Törvénykönyv, különösen a 2099-2117-es, valamint a 2165-2174-es paragrafusok az irányadók.
  2. A fenti rendelkezések értelmében Önt különösen a következő jogok illetik meg:

Amennyiben a megbeszéltnél kisebb mennyiségben szállítjuk ki az árut, vagy hiányos árut szállítunk ki, joga van a hiányzót pótolni.

 

Ha az áru hibája volt, vagy a hiba a szavatossági idő alatt keletkezett, mindig kérhet ésszerű kedvezményt a vételárból.

 

Mindig kérheti az áru vagy az áru hibás alkatrészeinek kicserélését, ha ez nem aránytalan a hiba természetével (pl. különösen abban az esetben, ha az ügy azonnali kijavítása nem lehetséges), és ha nem csak kisebb jelentőségű szerződésszegésről van szó.

Nem jogosult az árut kicserélni, ha az árunak csak egy része (része) hibás. Ha a reklamációs eljárás során arra a következtetésre jutunk, hogy az árunak csak egy része hibás, ezt az alkatrészt kicseréljük.

Használt vagy alacsonyabb áron értékesített áruk cseréjét nem kérheti. Ehelyett kérhet kedvezményt a vételárból.

 

Ha az áru javítható, Önnek joga van a hibát ingyenesen kijavítani .Ha a reklamációs eljárás során kiderül, hogy nem áll módunkban kijavítani az árut, haladéktalanul tájékoztatjuk Önt, és Ön választhat más, itt felsorolt panaszkezelési módot.

 

Csak akkor kérhet visszatérítést, ha:

  1. Az árucsere vagy a visszatérítés (szerződéstől való elállás) feltétele, hogy a terméket abban az állapotban küldje vissza, ahogyan átvette . Kivételt képeznek azok az esetek, amikor:
 1. az állapot a termék hibájának feltárása érdekében végzett ellenőrzés eredményeként megváltozott;
 2. a dolgot a hiba felfedezése előtt használta;
 3. cselekedeteivel vagy mulasztásaival nem tette lehetetlenné a dolog változatlan állapotában történő visszaszolgáltatását; vagy
 4. Ön a terméket a hiba felfedezése előtt eladta, elfogyasztotta, vagy megváltoztatta a terméket a rendeltetésszerű használat során; ha ez csak részben van így, visszaküldi nekünk azt, amit még vissza tud küldeni, és kártérítést ad nekünk addig az összegig, amennyi hasznot húzott a termék használatából.

 

 

 

  1. Önt nem illeti meg a hibás teljesítés joga, ha:
  1. A hibákra vonatkozó szavatossági és felelősségi igények szintén nem vonatkoznak:

 

 

 

  1. A hiba felfedezésétől számított indokolatlan késedelem nélkül nyújtson be panaszt nálunk.
  2. A panaszokat a központunkban vagy az elosztó központunkban fogadjuk. A panasz lehető leggyorsabb rendezése érdekében javasoljuk, hogy vegye igénybe elosztóközpontunkat a következő címen:
   HELCEL Nabytek sro
   K Zyfu 910
   Ostrava, 702 00
   Nyitva tartás: H-P: 7:00-15:00

Amennyiben Ön a termék kijavítása iránt érdeklődik, és a hibás teljesítésből eredő jogok tartamáról szóló igazoláson (jótállási jegy) szerepel a javításra kijelölt személy, köteles panaszt tenni ennél a személynél. Önt csak akkor terheli ez a kötelezettség, ha ez a személy velünk egy helyen, vagy Önhöz közelebb van.

  1. Javasolt reklamációs eljárás:

A fenti lépések valamelyikének elmulasztása vagy a fenti dokumentumok benyújtásának elmulasztása nem akadályozza meg a panasz jogi feltételek szerinti pozitív rendezését.

  1. A kárigény pillanata az a pillanat, amikor a hiba fellépéséről értesítést kaptunk, és az eladott termék hibáiért való felelősséget gyakoroltuk.
  2. A beérkezett panaszról azonnal, összetett ügyekben három munkanapon belül döntünk. Ebbe az időtartamba nem tartozik bele a hiba szakszerű felméréséhez szükséges, a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő idő. A reklamációt, ideértve a hiba elhárítását is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül rendezzük, kivéve, ha hosszabb határidőben állapodunk meg.
  3. Ha olyan jogot választ, amely objektív okokból nem biztosítható Önnek (különösen helyrehozhatatlan hiba esetén, vagy nem lehetséges árucsere esetén), azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot. Ebben az esetben a jelen panasztételi szabályok szerint választhat más jogot.
  4. Panasztételkor írásos visszaigazolást adunk ki arról, hogy Ön mikor élt jogával, mi a panasz tartalma és milyen panaszkezelési módot igényel. Továbbá (a reklamáció rendezése után) visszaigazolást adunk ki a reklamáció rendezésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás és annak időtartamának visszaigazolását, vagy a panasz elutasításának írásos indoklását.
  5. A Polgári Törvénykönyvnek megfelelően Ön jogosult az áruigénylés során felmerült ésszerű költségek megtérítésére. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen költségek megtérítéséhez való jogával a hiba közlésének határidejének lejártától számított egy hónapon belül kell élnie.Jelen panaszkezelési eljárás 1-től érvényes és hatályos.11.2017 

HELCEL Nábytek s. r. o.
Topolová 770
735 42 Horní Těrlicko
: Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00 h.