Személyes adatok védelme

Adatvédelmi irányelvek

Ez az Adatvédelmi szabályzat (a " Irányelv ") leírja, hogyan gyűjtjük, használjuk és kezeljük a https://www webes felületen keresztül szerzett személyes adatokat.nabytek-helcel.cz (a továbbiakban: " webes felület ")

Személyes adatkezelő:

HELCEL nábytek sro, székhelye: Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

ID: 26836645

Steuernummer: CZ26836645

bejegyezték az ostravai tartományi bíróságon vezetett cégjegyzékbe, a C. szakasz 50060. sz.

 

A személyes adatkezelő elérhetőségei:

szállítási cím: Topolová 770/9, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko

Telefonszám: +420 595 530 400

kapcsolattartási e-mail: info@nabytek-helcel.cz

 

A személyes adatok védelme nagyon fontos számunkra. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, amely fontos információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésével, valamint az ezzel kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

 

  1. Mit tartunk be a személyes adatok kezelése során?

A személyes adatok kezelése során a Cseh Köztársaság jogrendje és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó szabályozása, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 27. rendelete szerint járunk el. 2016. április az egyéneknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: rendelet ) és az egyes adatkezelésekről szóló 480/2004. információs társadalommal összefüggő szolgáltatások és egyes törvények módosítása, a módosítások szerint.

  1. Mi a személyes adat?

Személyes adat minden olyan információ, amely egy adott természetes személyt azonosít, vagy azonosítani képes. A személyes adatok különösen (de nem kizárólagosan):

 

 

  1. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait különösen a megrendelés (esemény) kitöltésekor adja meg számunkra. a kapcsolatfelvételi űrlapon), vagy felhasználói fiók létrehozásakor. Ha személyes adataiban változás történik, kérjük, jelezze felénk.

A webes felület felkeresése és használata során bizonyos személyes adatok cookie-kon keresztül is gyűjtésre és tárolásra kerülhetnek. A cookie-król bővebben a jelen Szabályzat 5. cikkében olvashat.

  1. Milyen alapon és milyen célból kezeljük személyes adatait?

Személyes adatait csak az Ön hozzájárulásával szerzett céltól eltérő célra használhatjuk fel.

  1. Mióta használjuk az adatokat?

Az árukérésen, árurendelésen, illetve a regisztráción belül megadott személyes adatokat csak a szerződés teljesítéséhez és a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, ill. jogi követeléseink védelmében.

Ha kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez, vagy ha e-mail címét üzleti üzenetek küldésére és/vagy szolgáltatásaink és áruink ellenőrzésére és fejlesztésére használjuk fel az előző cikknek megfelelően, az adatokat a a webes felület időtartama. az Önnek biztosítottakhoz hasonló árukat kínál.

 

 

  1. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Ha személyes adatait csak az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel (pl egyéb jogi indok nélkül), bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást.

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása bármikor lehetséges az alábbiak szerint:

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig végzett adatkezelés jogszerűségét.

  1. Személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Önnek joga van megkérdezni tőlünk, hogy kezeljük-e személyes adatait. Ha az adatait feldolgozzuk, Önnek joga van hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz, és különösen az alábbi információkhoz:

Kérésére másolatot küldünk a kezelt adatokról. További másolatokért adminisztrációs díjat számíthatunk fel, amely nem haladja meg az ilyen további másolatok készítésének és kézbesítésének költségeit.

  1. Javítási jog

Amennyiben személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van azonnali helyesbítést kérni, pl. pontatlan adatok helyesbítése és/vagy hiányos adatok kiegészítése.

  1. A feldolgozás elleni tiltakozás joga

Önnek joga van bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat direkt marketing célból dolgozzuk fel, beleértve a személyes adatok automatizált kezelését is. A tiltakozást követően leállítjuk személyes adatainak e célból történő feldolgozását.

  1. Törlési jog ("az elfelejtéshez való jog")

Önnek jogában áll kérni személyes adatainak törlését, ha:

Ha a törlés megtagadásának nincs jogi oka, kötelesek vagyunk eleget tenni kérésének.

  1. Az adatkezelés korlátozásának joga

Önnek jogában áll kérni, hogy korlátozzuk személyes adatai kezelését, ha:

Korlátozott adatkezelés esetén csak az Ön személyes adatainak tárolására vagyunk jogosultak; további feldolgozás csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi okokból lehetséges.

Ha a személyes adatok kezelését az adatkezelés elleni tiltakozás miatt korlátozzák, a korlátozás addig tart, amíg annak megállapításához szükséges, hogy kötelesek vagyunk-e eleget tenni tiltakozásának.

Ha a személyes adatok kezelését az adatpontosság megtagadása miatt korlátozzák, a korlátozás az adatpontosság ellenőrzésének időtartamáig tart.

  1. Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megszerezze, és azokat egy másik személyes adatkezelőnek továbbítsa.

  1. Hogyan gyakorolhatja jogait?

Személyes adatokkal kapcsolatos jogait elérhetőségeinken keresztül gyakorolhatja. Minden információt és intézkedést indokolatlan késedelem nélkül megadunk Önnek.

Mindent megteszünk személyes adatainak védelme érdekében. Ha azonban nem elégedett az egyezséggel, joga van kapcsolatba lépni az illetékes hatóságokkal, különösen a Személyes Adatvédelmi Hivatallal (http://www.uoou.cz), amely a személyes adatok védelmét felügyeli. Ez a rendelkezés nem érinti az Ön azon jogát, hogy panaszával közvetlenül a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz forduljon.

Különösen abban az esetben, ha az Ön lakóhelye, munkahelye vagy a személyes adatok védelmének feltételezett megsértése a Cseh Köztársaságon kívül, az Európai Unió másik tagállamában található, felveheti a kapcsolatot az adott tagállam illetékes felügyeleti hatóságával.

 

 

  1. Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A rendelet értelmében a személyes adatok kezelője vagyunk.

A szerződés vagy egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak vagyunk személyes adatait más személyeknek, pl. fuvarozók vagy más személyek, akik részt vesznek a szerződés vagy kötelezettségeink teljesítésében. Alternatív megoldásként a személyes adatok más feldolgozóit és címzettjeit is megbízhatjuk. Azt is tájékoztatjuk, hogy megkeresése alapján konkrétan ki kezeli személyes adatait. Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országokba, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez vagy bármely más okból szükséges a rendeletben meghatározott ilyen továbbításra vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Különösen az Ön személyes adatait kezeli:

  1. Hogyan kezeljük a személyes adatokat?

A személyes és egyéb összegyűjtött adatok teljes körűen védettek a visszaélés ellen. A személyes adatok kezelése elektronikus formában, automatizáltan, vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon történik.

 

 

  1. Mik azok a sütik?

A sütik a webes felület minden egyes látogatójának számítógépén vagy más elektronikus eszközén tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a webes felület működését.

Nem minden cookie gyűjt személyes adatokat; egyesek csak a webes felület megfelelő működését teszik lehetővé. A cookie-k használatát az internetböngésző megfelelő beállításával megtagadhatja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k használatának elutasítása esetén előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a webes felület összes funkcióját.

  1. Milyen sütiket és milyen célokra használja a webes felület?

A webes felület relációs (ideiglenes) cookie-kat használ, amelyek automatikusan törlődnek, amikor befejezi a webes felület böngészését. Állandó cookie-kat is használ, amelyek mindaddig az Ön eszközén maradnak, amíg Ön nem törli őket.

A webes felület által használt cookie-k a következők:

 

  1. Használt, sütikkel működő szolgáltatások

A webes felület a Google Analytics szolgáltatást és adott esetben a Google LLC (" Google "), a Facebook Inc. Facebook Pixel szolgáltatása által nyújtott egyéb szolgáltatásokat használja. és a Seznam.cz által nyújtott Sklik szolgáltatás, mivel Ezek a szolgáltatások cookie-kon keresztül szerzett információkkal működnek.

Ha érdekli, hogy a Google hogyan használja fel a tőlünk gyűjtött adatokat, és hogyan módosíthatja vagy tilthatja le a feldolgozást, ezt az információt a következő linkre kattintva tekintheti meg: Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja .Jelen szabályzat 1- től érvényes és hatályos.11.2017.

HELCEL Nábytek s. r. o.
Topolová 770
735 42 Horní Těrlicko
: Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00 h.